::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
นายอุดม  จันทร์เศรษฐี
ลูกจ้างประจำ (ช่างไม้)
 
นายธนชาติ  วงษ์ภูดร
ลูกจ้างประจำ (ช่างสี)
 
นางประทิน  จันทร์เศรษฐี
ลูกจ้างประจำ (ช่างสี)
 
นายบริภัทร  คงคา
ลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์)
           
นางเบญจพร  คงคา
ลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยง)
 
นางมาลินี   สีลาดเลา
ลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยง)
 
นางศรี  สุทธิประภา
ลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยง)
 
นางอัจฉรา     ตรีวิสูตร
ลูกจ้างชั่วคราว
           
นายปัญญา  ทองคำดี
ลูกจ้างชั่วคราว
 
นางสาวสุจิตรา  ไพรงาม
ลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยง)
       
           
             

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม:


ติดต่อ webmaster