::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
     
นางสาวนงเยาว์  ขันคำ
ครูประจำชั้น ป.3/1
 
นางสาวจิตนา  สังข์ทอง
ครูประจำชั้น ป.3/2
 
นางสาวสุพร  อุดมชุม
ครูประจำชั้น ป.3/3
 
นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.3/4
             
             
             

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน