::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
     
นางสาวขันทอง  วงษ์แก้ว
ครูประจำชั้น ป.4/1
 
นางสาวสุคนธ์พิศา  วรรณวงษ์ี
ครูประจำชั้น ป.4/2
 
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ
ครูประจำชั้น ป.4/3
   
นางสาวสุพิชญา  แสงแก้ว
ครูประจำชั้น ป.4/4
               
               
         

 

 

   

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน