::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
 
นางสาวสุคนธ์พิศา  วรรณวงษ์ี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
     
นางสาวขันทอง  วงษ์แก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
 
     
     
นางสาวสุคนธ์พิศา  วรรณวงษ์ี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 
นายเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
     
     
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
 
นางสาวปานเทพิน  อัศวธำรงกิติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
     
     
นางสาวสุพิชญา  แสงแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
 
นายวินัย  คงสุขา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
     
     

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน