::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
 
นางบังเอิญ  เชื้อชุ่ม
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
     
นางสาวอมรรัตน์  เพชรมาศศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 
นางสาวฐิติการย์  ฤทธิชัยนุวัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
     
     
นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 
นางสาวสุพิชญา  ประสารศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
     
     
นางสาวมณฑิรา  แสงสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 
นายจิรัฏฐ์  เอี้ยเจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
     
     
นางบังเอิญ  เชื้อชุ่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 
 
 
 
     
     

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม:


ติดต่อ webmaster