::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
     
นางสาวอมรรัตน์  เพชรมาศศรี
ครูประจำชั้น ป.5/1
 
นางสาวสุกัญญา  อดิษะ
ครูประจำชั้น ป.5/2
 
นางบังเอิญ เชื้อชุ่ม
ครูประจำชั้น ป.5/3
 
นางพิมพ์สิริ  จิตรามวงศ์์
ครูประจำชั้น ป.5/4
             
             
       

 

 

   

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน