::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
 
นางปิติจิต  ยี่สุ่นเทศ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
     
นางปิติจิต  ยี่สุ่นเทศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 
นางสาวชัญญานุช  กลีบอุบล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
     
     
นางรุ่งลักษณ์  ภู่สุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 
นางสาวทิพวรรณ  แก้วพิมพ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
     
     
นางสาวนงนุช  จ่าบาล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
 
นางสาวสุนทรีย์  อ่วมปราณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
     
     
นางสาวมยุรา  สุระนิตย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
 
นายณตะนาว  เนียมอ่อน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
     
     

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม:


ติดต่อ webmaster