::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
     
นางสาวมยุรา  สุระนิตย์
ครูประจำชั้น ป.1/1
 
นางสาวจิตรานนท์ ทองคำปัน
ครูประจำชั้น ป.1/2
 
นางสาวนงนุช  จ่าบาล
ครูประจำชั้น ป.1/3
 
นางปิติจิต ยี่สุ่นเทศ
ครูประจำชั้น ป.1/4
             
             
             

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน