::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
     
นางวันเพ็ญ สำลีขาว
ครูประจำชั้น ป.6/1
 
นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร
ครูประจำชั้น ป.6/2
 
นางสาวรัตนาพร  จันทร์พรหม์
ครูประจำชั้น ป.6/3
 
นางสาวอติภา เกษมวัฒนา
ครูประจำชั้น ป.6/4
             
             
       

 

 

   

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน