::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
 
นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
     
นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 
นางสาวหทัยรัตน์  ภัทรมานิต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
     
     
นางสาวศิริลักษณ์  วงค์พุฒ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
 
นางเบญจพร  บุญญานุวัตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
     
     
นางสาวเจนณลี  ยศไชยวิบูลย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
 
นางสาวอภิญา พรชู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
     
     
นางสาวอัณณ์ชญาณ์ อินต๊ะเทพ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
 
นางสาววิมล  ธรรมโรเวศน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
     
     

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม:


ติดต่อ webmaster