::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
     
นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง
ครูประจำชั้น ป.2/1
 
นางสาวทิพวรรณ  แก้วพิมพ์
ครูประจำชั้น ป.2/2
 
นางสาวเจนณลี  ยศไชยวิบูลย์
ครูประจำชั้น ป.2/3
 
นางสาวจาริณี  บุญกอง
ครูประจำชั้น ป.2/4
             
             
             

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน