ข่าวประชาสัมพันธ์


❮ก่อนหน้า          ถัดไป❯
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566
ได้แล้วที่นี่
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 โดยนายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ขอเชิญรับชมคลิป "ABSS สถานศึกษาปลอดภัย" โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กทม. #moesafetycenter #สถานศึกษาปลอดภัย

จดหมายข่าว

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566

พระมหาชาครินทร์ กิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กล่าวสัมโมทนียกถาแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566

ผู้บริหารและคณะครูเดินทางไปส่งตัวคุณครูรัตนาพร เที่ยงแท้ ในโอกาสได้รับย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ผู้บริหารและคณะครูเดินทางไปส่งตัวคุณครูมณฑิรา แสงสุข ในโอกาสได้รับย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

มุฑิตาจิตคุณครูรัตนาพร เที่ยงแท้ ในโอกาสได้รับย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

มุฑิตาจิตคุณครูมณฑิรา แสงสุข ในโอกาสได้รับย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566

เอกสารเผยแพร่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศสภาพแวดล้อม

  • ทั้งหมด
  • สภาพแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการ
  • แหล่งเรียนรู้

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

App 3

App

Web 3

Web

Card 1

Card

Card 3

Card

App 3

App

Web 3

Web

App 3

App

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

E-Service

SchoolMIS
ห้องเรียนออนไลน์
ขอเผยแพร่ข้อมูล สพป.กทม.
คลังสื่อปฐมวัย
EMIS
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Project Approach

ติดต่อเรา

Location:

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call:

02 279 0415

Youtube Channel

AnubanSamsen SCH