ข่าวประชาสัมพันธ์


❮ก่อนหน้า          ถัดไป❯
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566
ได้แล้วที่นี่
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 โดยนายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ขอเชิญรับชมคลิป "ABSS สถานศึกษาปลอดภัย" โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กทม. #moesafetycenter #สถานศึกษาปลอดภัย

จดหมายข่าว

เด็กหญิงภคมน เลิศล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์” ประเภทประถมศึกษา รอบเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

ประชุมการจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย ผศ. ดร.เอกชัย พุมดวง ประธานชมรมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ และตัวแทนประธานเครือข่ายห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาในงาน Colours of Africa 2023

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โครงการมารยาทไทย หนูน้อยไหว้สวย ยิ้มใส ใส่ใจวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นปฐมวัย

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร

รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) ออนไลน์(Online) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 | 1.22 MB | นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร | 0.25 MB | นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) | 349 KB | นายโชคชัย จาดเมือง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศสภาพแวดล้อม

  • ทั้งหมด
  • สภาพแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการ
  • แหล่งเรียนรู้

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

App 3

App

Web 3

Web

Card 1

Card

Card 3

Card

App 3

App

Web 3

Web

App 3

App

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

E-Service

SchoolMIS
ห้องเรียนออนไลน์
ขอเผยแพร่ข้อมูล สพป.กทม.
คลังสื่อปฐมวัย
EMIS
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Project Approach

ติดต่อเรา

Location:

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call:

02 279 0415

Youtube Channel

AnubanSamsen SCH