ข่าวประชาสัมพันธ์


❮ก่อนหน้า          ถัดไป❯
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดย รองกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ขอเชิญรับชมคลิป "ABSS สถานศึกษาปลอดภัย" โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กทม. #moesafetycenter #สถานศึกษาปลอดภัย
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 ได้แล้วที่นี่
ประกาศเรื่อง มาตรการดำเนินการของโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษา

จดหมายข่าว

กิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รวมถึงทราบประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566

ต้อนรับอาจารย์และนิสิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ สายชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566

กิจกรรมรอยเชื่อมต่อการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะ ในโครงการวิถีไทย วิถีพุทธ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ JUNIOR TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดี แด่ นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ และ นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ เนื่องในโอกาสเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดี แด่ นายสุรชัย ศรีโยธี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

เอกสารเผยแพร่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศสภาพแวดล้อม

  • ทั้งหมด
  • สภาพแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการ
  • แหล่งเรียนรู้

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

App 3

App

Web 3

Web

Card 1

Card

Card 3

Card

App 3

App

Web 3

Web

App 3

App

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

E-Service

SchoolMIS
ห้องเรียนออนไลน์
ขอเผยแพร่ข้อมูล สพป.กทม.
คลังสื่อปฐมวัย
EMIS
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Project Approach

ติดต่อเรา

Location:

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call:

02 279 0415

Youtube Channel

AnubanSamsen SCH