ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ในบริเวณอาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในสมัยนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และปรารถนาจะให้มีโรงเรียนระดับต้นๆ สำหรับบุตรหลานพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และประชาชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จึงเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลังกับกระทรวงศึกษาธิการ