ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ดอกบัวสีชมพู ล้อมรอบด้วยตัวอักษร “อ” ซึ่งมีความหมายว่าดอกบัวสีชมพู เป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล จนปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า สัญลักษณ์ “อ” หมายถึงโรงเรียนอนุบาลที่จะช่วยกันดูแลอุ้มชูนักเรียน ที่มีคุณค่านั้นให้ก้าวหน้าต่อไป

ข้อมูลพื้นฐาน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

มีมารยาทไทย ใส่ใจการเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

ประพฤติดี มีความรู้ สู้งาน บริการสังคม

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า - ขาว

อัตลักษณ์ ระดับปฐมวัย

ไหว้สวย ยิ้มใส มีน้ำใจ สรรสร้างและสร้างสรรค์

อัตลักษณ์ ระดับประถมศึกษา

ไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย ใส่ใจการเรียน

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง

1 มิถุนายน 2514