เพลชมาร์ชประจำโรงเรียน

เนื้อเพลง

อนุบาลสามเสนสานชัยวิชาเราก้าวไกลวินัยเราเด่นนำ
อนุบาลสามเสนสานธรรมรู้เรียนจนเลิศล้ำ รู้ธรรมสว่างไทย
ใต้ร่มธงฟ้าขาว เราคือสันติชน  เรามุ่งมั่นกมลขวนขวายสันติชัย
ธำรงเกียรติ กอปรกิจวิไลสืบศิลป์ถิ่นไทยให้จรรโลงเลิศล้ำ
อนุบาลสามเสนสานใจโรงเรียนคือหลักชัยสานใจเราจดจำ อนุบาลสามเสนสมคำโรงเรียนคือแหล่งค้ำ สังคมให้มั่นคง