ข่าวประชาสัมพันธ์


❮ก่อนหน้า          ถัดไป❯
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน
[ระดับปฐมวัย] [ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน]
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2567
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ติดต่อสอบถาม และยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ห้องธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2790415

จดหมายข่าว

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) รับการตรวจประเมินการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จากสำนักงานเขตพญาไท

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและการบริหาร ณ โรงเรียนวัดไก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นางณัฐธิดา เณธิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พร้อมด้วยครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมการประชุมโครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดกิจกรรม “วันวิสาขบูชา ” ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร

รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) ออนไลน์(Online) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 | 1.22 MB | นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร | 0.25 MB | นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) | 349 KB | นายโชคชัย จาดเมือง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศสภาพแวดล้อม

  • ทั้งหมด
  • สภาพแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการ
  • แหล่งเรียนรู้

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

App 3

App

Web 3

Web

Card 1

Card

Card 3

Card

App 3

App

Web 3

Web

App 3

App

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

E-Service

SchoolMIS
ห้องเรียนออนไลน์
ขอเผยแพร่ข้อมูล สพป.กทม.
คลังสื่อปฐมวัย
EMIS
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Project Approach

ติดต่อเรา

Location:

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call:

02 279 0415

Youtube Channel

AnubanSamsen SCH