::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
คำขวัญของโรงเรียน “ประพฤติดี  มีความรู้  สู้งาน  บริการสังคม” เอกลักษณ์ของโรงเรียน"มีมารยาทไทย ใส่ใจการเรียน"
   
 
คลิก
[ห้องเรียนออนไลน์]
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สมัครออนไลน์)
[วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564] [วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564]
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
[รายละเอียดการรับสมัคร] [กำหนดการรับสมัคร]
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
 
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน On Line และ On Hand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
   
 
   
ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ
ตรวจสอบผลการเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
   

คลิกทีนี่

ระเบียบการแต่งกาย

ร้องเรียนการทุจริต

 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

การให้บริการ

ข้อมูลสถิติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
 


คลิกที่นี่


 
พิธีแสดงเจตจำนงสุจริต
การปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน