::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
   
[คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการของโรงเรียนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การประกาศผลสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง แจ้งงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 Caronavirus Diseases 2019 , COVID – 19
คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประมวลภาพถ่าย ABSS Run [ภาพถ่ายชุดที่ 1] [ภาพถ่ายชุดที่ 2]
 
คำขวัญของโรงเรียน “ประพฤติดี  มีความรู้  สู้งาน  บริการสังคม” เอกลักษณ์ของโรงเรียน"มีมารยาทไทย ใส่ใจการเรียน"
ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ   เว็บไซต์ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ   คลิกที่นี่   คลิก
 
   

คลิกทีนี่

ระเบียบการแต่งกาย

ร้องเรียนการทุจริต
ขอให้ท่านเข้ากลุ่มไลน์
เพื่อแจ้งเรื่องการร้องเรียนตาม QR Code

 


 
การจัดซื้อจัดจ้าง

การให้บริการ

ข้อมูลสถิติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
 

คลิกที่นี่

รอบรั้วโรงเรียน

 
พิธีแสดงเจตจำนงสุตจริต
การปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
   

 


 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน