::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
คำขวัญของโรงเรียน “ประพฤติดี  มีความรู้  สู้งาน  บริการสังคม” เอกลักษณ์ของโรงเรียน"มีมารยาทไทย ใส่ใจการเรียน"
   
เข้าสู่ระบบ
 

 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ [กำหนดการรับสมัคร] 
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
 
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน On Line และ On Hand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 
 
 
   
 
   
จดหมายข่าว ปี 2565
ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ
คลิกที่นี่

คลิกทีนี่

ระเบียบการแต่งกาย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
   
 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง

การให้บริการ

ข้อมูลสถิติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
คลังสื่อปฐมวัย
คลังสื่อบน Youtube
 
 
พิธีแสดงเจตจำนงสุจริต
การปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

ร้องเรียนการทุจริต
ผู้เข้าชม: