เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่