ระบบรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

      Timeline รับสมัครนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1

Timeline รับสมัครนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียน MEP)


Timeline รับสมัครนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร ชั้นอนุบาลปีที่ 1
เกิด 17 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2562
 

คุณสมบัติผู้สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP และ ห้องเรียนปกติ
อายุย่างเข้าปีที่ 7 (เกิด 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)
หรือเกิด พ.ศ.2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษานั้น ๆ

ขั้นตอนการสมัคร ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ขั้นตอนการสมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP และ ห้องเรียนปกติ

ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลการรับสมัคร:  02 279 0415
พบปัญหาเกี่ยวกับระบบรับสมัคร:  02 279 0415      Facebook Page