::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 

ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายของนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

เครื่องแบบนักเรียนชายระดับชั้นอนุบาล เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับชั้นอนุบาล
   
เครื่องแบบนักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษา เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษา
   
เครื่องแบบลูกเสือสำรอง ชั้น ป.1-3 เครื่องแบบเนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1-3
   
เครื่องแบบลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4-6 เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-6
   
เครื่องแบบชุดพลศึกษา  

กลับด้านบน

กลับด้านบน

กลับด้านบน

กลับด้านบน

กลับด้านบน

กลับด้านบน

กลับด้านบน

กลับด้านบน

กลับด้านบน

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม:


ติดต่อ webmaster