::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
คำขวัญของโรงเรียน “ประพฤติดี  มีความรู้  สู้งาน  บริการสังคม” เอกลักษณ์ของโรงเรียน"มีมารยาทไทย ใส่ใจการเรียน"
 
 
 

 
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดย รองกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าห้องเรียน MSE (Mathematics and Science in English) เสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 [รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน][ข้อปฏิบัติในการมาจับสลาก]
 ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2565
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ [กำหนดการรับสมัคร
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
 
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน On Line และ On Hand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 
   
 เอกสารเผยแพร่
 
 
 
   
จดหมายข่าว ปี 2565
ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ
คลิกที่นี่

คลิกทีนี่

ระเบียบการแต่งกาย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
   

 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง

การให้บริการ

ข้อมูลสถิติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 คลังสื่อปฐมวัย
คลังสื่อบน Youtube
 
 
พิธีแสดงเจตจำนงสุจริต
การปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

ร้องเรียนการทุจริต
 
 
ผู้เข้าชม: